Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen de Gebruiker en het bedrijf verantwoordelijk voor de verkoop van de aanbiedingen met betrekking tot www.mluisa-n.com, hierna te noemen de "Vennootschap", te definiëren.

INLEIDING

De Gebruiker die verbinding maakt met de website en gratis of betaalde diensten bestelt, moet een natuurlijke persoon zijn met wettelijke meerderjarigheid in het land waar hij/zij woont, en over de juridische mogelijkheid beschikken om een ​​website te gebruiken.

Alleen maar verbinding maken met de website betekent acceptatie door de gebruiker van de volledige gebruiks- en verkoopsvoorwaarden.

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Het wordt daarom aanbevolen dat de Gebruiker de laatste versie van de algemene voorwaarden op www.mluisa-n.com regelmatig checkt.

ARTIKEL 1 - producten voorgesteld via de website en via e-mails

De Vennootschap commercialiseert op de website www.mluisa-n.com en in e-mails die ermee verbonden zijn, betalende producten op het gebied van helderziendheid, waarzeggerij, astrologie, tarot interpretatie, winnende kansspelcijfers, persoonlijke ontwikkeling en fantasiejuwelen. Deze producten hebben de vorm van e-book, audio- of audio-visuele opnamen, tekst, illustraties, en fantasiejuwelen. Deze producten kunnen beschikbaar zijn in de webshop of voorgesteld worden via e-mails. Als onderdeel van de verwelkomingsaanbieding, biedt de Vennootschap gratis aan elke nieuwe abonnee een gratis sessie van een helderziende aan. De Vennootschap garandeert niet dat de gebeurtenissen vermeld op de website of in de bijbehorende mails zullen plaatsvinden. De teksten die op de website www.mluisa-n.com worden weergegeven en de inhoud die ermee in verband staat kan niet worden gelijkgesteld met een advies afgegeven door erkende en gereglementeerde beroepen, zoals juridisch, medisch of psychologisch advies. Als de Gebruiker een ziekte heeft of heeft specifieke problemen (met inbegrip van juridische of wettelijke), dan moet hij zo snel mogelijk de juiste professionals raadplegen.

ARTIKEL 2 - Technische leveringsvoorwaarden van boeken en illustraties zonder materiële ondersteuning

De bestelde teksten en illustraties zonder materiële ondersteuning, gratis of betaald, worden bezorgd via elektronische kanalen, zoals e-mails of downloadbare bestanden. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor blokkades die problemen kunnen veroorzaken met de levering van teksten en illustraties, zoals anti-spam- en anti-virus-filters. De Gebruiker zal in het bijzonder de instellingen van zijn computer nakijken en de afzender "[email protected]" in zijn lijst met contacten opnemen.

ARTIKEL 3 - Uitschrijven

Indien de Gebruiker geen e-mail meer wenst te ontvangen van de Vennootschap, kan hij het verzoek indienen door de linken te volgen van de koppelingen i.f.v. uitschrijven, die op alle e-mails van de Vennotschap staan. De Vennootschap vestigt de aandacht van de Gebruiker op het feit dat uitschrijven ook alle linken deactiveert in de e-mails die hij eerder van de Vennootschap zou hebben ontvangen. De Gebruiker zal niet langer toegang hebben tot de via e-mail geleverde producten, indien hij deze niet bewaard heeft op zijn computer.

ARTIKEL 4 - Reglement en terugbetaling

Betaling geschiedt uitsluitend via creditcard. De online betaling gebeurt via beveiligde bankkanalen. Indien de kaart van de Gebruiker geweigerd wordt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om deze later opnieuw aan te bieden en zo vaak als de wetten en regels het toelaten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de betalingssystemen, zonder voorafgaande kennisgeving, te optimaliseren, toe te voegen, te verwijderen, op te schorten, tijdelijk of definitief te vervangen, om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Er zijn geen verzendkosten, noch voor immateriële producten of voor fysieke producten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar diensten te wijzigen, zonder de Gebruiker hiervan in te lichten. De prijs van elk te betalen item is duidelijk vermeld in de verkoopsdocumenten voor de Gebruiker. Deze prijs is duidelijk vermeld op de webpagina waar hij zijn aankoop deed. De bestelde teksten, illustraties en immateriële goederen zijn niet beschikbaar tot betaling door de Gebruiker en de validatie van de betaling door de Vennootschap. Materiële producten zoals fantasiejuwelen worden verzonden nadat de betaling van de Gebruiker gevalideerd is door de Vennootschap. In het geval van ontevredenheid van de Gebruiker, gaat de Vennootschap akkoord om te betalen, in binnen 3 Maanden en zonder vertraging de door de Gebruiker betaalde som, op eenvoudig verzoek van hem naar het volgende adres: : [email protected]

ARTIKEL 5 - GARANTIES

De Vennootschap is niet verantwoordelijk over de duur, het handhaven van de toegankelijkheid, of het wissen van de bestelde inhoud. De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke niet geregistreerde bestelling of account van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computer of de gegevens erop en de toegang, gedownloade of bewaarde inhoud op verzoek van de Vennootschap. De Vennootschap ontdoet zich van enige aansprakelijkheid voor problemen die zich tijdens beveiligde transacties voordoen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de verschillende instanties die deze diensten verzekeren.

ARTIKEL 6 - Persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker die op de website of op een pagina toegevoegd aan een bestelformulier ingevuld werden, bewaren, of het nu een gratis of betaald product betreft. De Vennootschap mag dergelijke informatie bekendmaken aan handelspartners indien de Gebruiker dit heeft aanvaard, door het vakje voor dit doel aan te vinken. Om af te melden van aanbiedingen van partners, zal de Gebruiker gebruik maken van de link in de e-mails huidige partners van de Vennootschap.

ARTIKEL 7 - Beschikbaarheid van de producten

Ten aanzien van de immateriële producten, staat de Vennootschap in voor de uitvoering van alle redelijke technische oplossingen voor permanente toegang tot de website en de teksten en afbeeldingen die betrekking hebben hierop, met uitzondering van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, het slecht functioneren van het internet of daden van kwaadwilligheid buiten zijn wil om. Als gevolg daarvan wijst de Vennootschap elke aansprakelijkheid af voor het verlies van toegang tot de website of pagina's met tekst en illustraties hiermee verbonden. De Vennootschap kan niet garanderen dat de website vrij is van computervirussen, buiten haar wil om. En aangaande materiële producten zoals fantasiejuwelen, verbindt de Vennootschap zich ertoe de Gebruiker te informeren wanneer deze niet op voorraad zijn en deze terug te betalen indien een levering niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, of op verzoek van de Gebruiker verzonden naar het volgende adres: [email protected]

ARTIKEL 8 - Geval van overmacht

De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van een van haar contractuele verplichtingen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot, oorlog, rampen, branden, interne of externe staking, tekortkoming of interne of externe fouten, en in het algemeen ieder geval waardoor de efficiënte uitvoering van orders niet mogelijk is.

ARTIKEL 9 - Intellectuele Eigendom

De gehele inhoud van de webpagina's (afbeeldingen, merken, logo's, sigels, software, teksten, algoritmes) en alle door de Vennootschap of haar leveranciers verstrekte gegevens worden beschermd door de wet op de intellectuele eigendom en handelsmerken. Elke reproductie of gebruik onder de wetten van de bescherming van intellectuele eigendom moet worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap. Elk ongeoorloofd gebruik van alle of een deel van de inhoud van de website en de intellectuele eigendomsrechten kunnen worden vervolgd.

ARTIKEL 10 - Duur

De duur van de toepassing van deze voorwaarden is onbeperkt, tenzij gewijzigd of verwijderd door de Vennootschap.

ARTIKEL 11- Territorialiteitsbeginsel

Deze voorwaarden zijn onderhavig aan de wetten van het land waar het hoofdkantoor van de Vennootschap gevestigd is.

ARTIKEL 12- Contact

Valtus Ltd
Carlyle House
Lower Ground Floor
235-237 Vauxhall Bridge Road
London, England, SW1V 1EJ